לכל תעלומה אנחנו הכתובת

השאירו פרטים ונגיע לתשובה

  לכל תעלומה אנחנו הכתובת

  השאירו פרטים ונגיע לתשובה

   האם העובדים מחויבים לעבור בדיקת פוליגרף ?

   בדיקת פוליגרף לעובדים היא בדיקה המשמשת לעתים קרובות על ידי מעסיקים כדי לאמת את אמיתות העובד. אין בשלב זה חקיקת עבודה ספציפית לפיקוח על השימוש בפוליגרף או על מנת להגן על זכותו של העובד מפני ניצול לרעה של המבחן. עם זאת, חוזי העסקה וכן דיונים משמעתיים פנימיים עשויים לקבוע שימוש בבדיקת פוליגרף לעובדים כחלק מהליך השימוע המשמעתי או חקירות לפני דיון משמעתי. מנגד, אין לכפות על עובד לעבור בדיקת פוליגרף, אלא אם הוא הסכים לכך בדרך של הסכם קיבוצי עם איגוד העובד, חוזה העסקה של העובד או קוד משמעת פנימי של המעסיק שהעובד הסכים לקיים במסגרת מינויו וחוזה העסקתם. כל הסכם הקובע שימוש בבדיקת פוליגרף חייב להיות בכתב.

   באילו נושאים יש לידע את העובדים לפני ביצוע פוליגרף לעובדים ?

   יש ליידע את העובד בדברים הבאים כאשר נערכת בדיקת פוליגרף:

   • בדיקת הפוליגרף היא לא חובה והעובד הסכים להיבדק בהתאם להסכמים הנזכרים מעלה, בכתב.
   • בבדיקה ישאלו שאלות שנדונו לפני ביצוע פוליגרף לעובדים.
   • לעובד יש זכות לקבל מתורגמן במידת הצורך.
   • במידה והעובד יעדיף זאת, ייתכן שעובד או נציג אחר יהיו נוכחים במהלך הבדיקה, ובלבד שהעובד או הנציג לא יפריעו בכל דרך להליכי בדיקת הפוליגרף.
   • לא יתאפשר שימוש לרעה בבדיקת פוליגרף לעובדים בכל דרך שהיא.
   • לא תותר אפליה.
   • לא יתאפשרו איומים.

   מתי מעסיק יכול להשתמש בבדיקת פוליגרף לעובדים ?

   לרוב, מעסיקים משתמשים בבדיקת פוליגרף כדי לחקור אירועים ספציפיים בהם הייתה לעובדים גישה לרכוש אשר נשוא החקירה וישנו חשד סביר כי העובד היה מעורב באירוע. כמו כן, בדיקת פוליגרף נהוגה גם כאשר נגרם הפסד כלכלי או פגיעה בעסק של המעסיק, למשל גניבה או שימוש לרעה ברכוש המעסיק. בדיקת פוליגרף לעובדים משמשת גם כאשר המעסיק נלחם בחוסר יושר בתפקידי אמון, כלומר כאשר ישנה התמוטטות אמון עם עובד בכיר. תוצאות בדיקת פוליגרף ניתנות לפרסום רק לגורם מורשה. ככלל, גורם מוסמך הוא מי שעבר את בדיקת הפוליגרף, או מי שקבע במפורש בכתב על ידי הנבחן או נציג המעסיק שביקש את הבדיקה. משרד החקירות של ש.כספי בעלי הסמכה מתאימה לבצע בדיקות פוליגרף לעובדים, בדרכי יושר ותוך שמירה על דיסקרטיות מלאה. עם אתם חוששים כי אחד העובדים היה מעורב באירוע לא חוקי, צרו קשר עם משרדו של ש.כספי וגלו את האמת.

   שתף את המוצר

   אנחנו נתצפת בשבילך השאר פרטים ונפתור את התעלומה